Certifikace

Norma ISO 14001 systém environmentálního managementu poskytuje organizacím organizační rámec pro ochranu životního prostředí a pokyny, jak reagovat na měnící se podmínky prostředí, aby byly v rovnováze se sociálně-ekonomickými potřebami společnosti.

Certifikát ISO 14001 je pro vašeho zákazníka i dodavatele zárukou, že vaše společnost dodržuje zásady ochrany životního prostředí. V centru pozornosti je snaha o snižování odpadů, odborné nakládání s odpadem a jeho znehodnocování a recyklace. Stejně tak snižování energetické náročnosti a s tím souvisejícími náklady či snižování vypouštění škodlivých emisí do ovzduší, vod nebo půd.

zdroj: https://www.tsu.cz

cz.png
de.png
en.png

Zaujali jsme Vás? Neváhejte nás kontaktovat skrze telefon +420 273 136 070
nebo e-mailovou adresu info@jrtech.cz